אבטחה ופרטיות
מדיניות אבטחה ופרטיות מהווה הסכם מחייב בינך לבין א.ת.פ
1. א.ת.פ. מכבדת את הפרטיות שלך ומבקשת ממך לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות שלה. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.
2. א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר על ידך על אף השינויים במדיניות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלו.
מידע שאינו מזהה אישית 
3. א.ת.פ. אינה אוספת מידע מזהה אישי מגולשים באתר אשר מבקשים להישאר אנונימיים. בעת השימוש באתר ייתכן שא.ת.פ. תאסוף אודותייך מידע שאינו מזהה אישית כדוגמת כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה. ייתכן ושימוש במידע זה יעשה על ידי א.ת.פ. ו/או יועבר על ידי א.ת.פ. לצדדים שלישיים. מידע מסוג זה הינו מידע אשר אינו מזהה אותך אישית, אך הוא יכול להועיל לשם תפעול האתר, השירותים והמוצרים המוצעים בו.
מידע מזהה אישית
4. באפשרות א.ת.פ. לאסוף מידע אשר ניתן על ידך באופן וולנטרי בעת שיצרת חשבון באתר או פנית אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני. אנו מניחים שבהירשמותך לאתר ובכל כניסה (LOG IN) שלך לאתר, אתה מודע לכך שכבר אינך אנונימי עבורנו.
5. בעת השימוש באתר ייתכן שא.ת.פ. תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע התקבל באתר על ידך בצורה וולנטרית (לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, תחומי עניין, כתובת, מספר טלפון וכל מידע אחר אותו תבחר להעביר לא.ת.פ..
6. השימוש במידע כאמור, נועד, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, עזרה, תמיכה ועדכונים בנוגע למוצריה ופעילותה של א.ת.פ..
שינוי של מידע מזהה אישית
7. במידה שתרצה לשנות ו/או לעדכן מידע המזהה אותך אישית, עדכן את הפרטים בעמוד החשבון האישי שלך. 
מחיקה של מידע מזהה אישית. 
8. במידה שתרצה שמידע המזהה אותך אישית יימחק מהאתר, אנא שלח אי-מייל לכתובת info@atarpic.co.il , וציין בו כי אתה מעוניין שמידע זה, השמור במאגרי המידע של א.ת.פ., יימחק. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של א.ת.פ. אינה מונעת מא.ת.פ. להשתמש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל . 
זכות לעיין במידע
9. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים. 
10. יתכן שא.ת.פ. ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך חיבור לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש ב"cookies" או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות. השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות נתון למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של א.ת.פ.. מדיניות הפרטיות של א.ת.פ. אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר א.ת.פ. אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי א.ת.פ. אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר.
רישום והסרה מרשימת תפוצה
11. כגולש רשום, עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה (opt in) לקבל דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, א.ת.פ. לא תעשה שימוש במידע ההרשמה שלך על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע לרבות, אך לא רק, עלוני חדשות, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר. 
12. כגולש רשום, יש לך את האפשרות להסיר (opt out) את כתובתך מרשימת התפוצה ולא לקבל דואר אלקטרוני מא.ת.פ. בכל זמן ומכל סיבה באמצעות שימוש בהוראות הויתור על קבלת דיוור המופיעות בדואר האלקטרוני אשר קיבלת. באפשרותך גם לוותר על קבלת דואר אלקטרוני הכולל מידע שיווקי ותקשורת שיווקית אחרת מאתנו בכל עת ע"י משלוח דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל _ask@atarpic.co.il_ עם בקשתך הספציפית. מידע תפעולי הקשור להזמנה ולכל התפעול השוטף של הזמנה ישלח ללקוח בכל מקרה. 
13. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה 
14. א.ת.פ. לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולגופים שיפוטיים ולמעט במקרים הבאים: קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר; לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר; בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר; אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם א.ת.פ. או מי מטעמה; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין א.ת.פ.; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בא.ת.פ.; אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי; 
נהלי אבטחה
15. א.ת.פ. נוקטת אמצעי זהירות על מנת להגן על המידע ומטמיעה מערכות הגנת מידע באתר. כאשר א.ת.פ. אוספת מידע רגיש, המידע מוצפן ומועבר אל א.ת.פ. בדרך מאובטחת. למרות שמערכות מסוג זה מפחיתות את הסיכון לכניסה לא מורשית אל מחשבי א.ת.פ., הן לא מספקות אבטחה מלאה. לכן, א.ת.פ. אינה מבטיחה כי המערכת חסינה לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בה.
16. אין במדיניות הפרטיות של א.ת.פ. כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.